Archief voor oktober, 2014

800px-Solar_panels_on_a_roofVoordat je op zonne-energie overgaat
De interesse van de consument voor zonne-energie is gestaag groeiende. Voordat je echter de telefoon pakt om een installateur een offerte op te laten maken doe je er verstandig aan enkele dingen eens nader te onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld bij subsidieregelingen onderscheid gemaakt tussen groot- en kleinverbruikers en hanteren ook niet alle gemeentes dezelfde maatstaven. In sommige gevallen is het mogelijk gebruik te maken van de kleinschaligheidsaftrek of kan de energie investeringsaftrek (EIA) benut worden.

Klein- of grootverbruiker
Je bent kleinverbruiker als je aansluiting niet meer dan 3×80 Ampere is. Alleen kleinverbruikers hebben de mogelijkheid de opgewekte stroom en de afname tegen elkaar weg te strepen middels een zogenaamde salderingsregeling. Bij een verbruik groter dan de genoemde 3×80 Ampere wordt de terugleverstroom en de afname apart afgerekend volgens een vooraf afgesproken prijs met de leverancier.

Kies weloverwogen je leverancier
Het merendeel van de leveranciers houden een terugleveringslimiet van 5000kWh aan. Er zijn er ook die een hogere saldering hanteren maar dan dient de teruglevering gelijk aan het aantal afgenomen kWh’s te zijn. Grootverbruikers zullen voor hun terug geleverde stroom ook vaak niet meer dan 3 tot 4 cent per kWh ontvangen daar leveranciers liever een afname dan teruglevering zien. Vanaf een piekvermogen van 15 kW kunnen grootverbruikers zich wel aanmelden voor een SDE+ subsidie.