Archief voor april, 2015

Intelligenter_zaehler-_Smart_meter
Slimme meter slimme zet?
Terwijl de discussie over het wel of niet laten installeren van de slimme meter een slimme zet is zijn de netwerkbeheerders al volop begonnen met plaatsen. Inmiddels is het wel bij iedereen beter bekend geworden dat het niet ‘verplicht’ is de eerder verplicht genoemde slimme meter te laten installeren. Voor mensen met zonnepanelen op het dak is dat een pak van hun hart want wat is er met zonne-energie nou prettiger als een ouderwetse ferrarismeter?

De mogelijkheden van de slimme meter verschillen van merk tot merk. Om de zonnestroom te registreren die teruggeleverd wordt aan het netwerk moet de slimme meter over een P1 poort beschikken. Zit deze poort er niet op kan de meter ook het verschil niet berekenen tussen de energie die afgenomen wordt en geleverde energie.

Slimme meter na de salderingsversobering van 2020
Na de opmerkingen van minister Kamp in juni 2014 over dat de salderingsregeling per 2020 gaat versoberen begin je als gebruiker van zelfopgewekte zonne-energie toch enigszins onraad te ruiken. Nu betalen we met energie van zonnepanelen alleen energiebelasting, leveringskosten en btw over de geleverde energie na saldering. Daar versoberingsregelingen over het algemeen in het nadeel van de burger zijn begint bij veel zonnepaneelgebruikers de vraag te rijzen of zonne-energie nog wel wat oplevert na 2020.

Als grootste voordeel van de slimme meter wordt ons verteld dat we meer inzicht in ons energieverbruik krijgen. Wie krijgt er meer inzicht in ons energieverbruik? Een consument die bewust omgaat met energie weet exact hoeveel hij gebruikt. Zeker mensen die zo ver gaan hun eigen energie op te wekken zijn zich heel goed bewust van hun gebruiksgedrag. De slimme meter werkt sterk de indruk alleen maar een slimme zet te zijn voor de commerciële activiteiten van de netwerkbeheerders.